Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.