S dôverou sa na nás kedykoľvek obráťte. Sme tu pre vás nonstop na čísle 0902 394 393.

O Z N A M Y

Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. v záujme zvyšovania dôstojnosti cintorínov v Myjave a Turej Lúke a v snahe zabezpečiť lepšiu čistotu pietnych miest vybudovala v uplynulých dňoch dve kontajnerové stojiská na tzv. hornom cintoríne. Doteraz sa nádoby na komunálny a triedený odpad nachádzali na parkovisku cintorína, v blízkosti cesty, vďaka čomu v nich často okrem cintorínskeho odpadu končil aj iný odpad z domácností a chalúp a nádoby sa rýchlo zapĺňali. Teraz sú kontajnery umiestnené o niečo ďalej a nezaberajú tým pádom ani parkovacie miesta. Dovoľujeme si vás pri tejto príležitosti poprosiť o spoluprácu a zodpovedné správanie, aby sme spoločnými silami udržiavali naše cintoríny čisté a dôstojné. Ďakujeme!

Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o., ako prevádzkovateľ pohrebných služieb chce všetkých ubezpečiť, že pri pohrebných obradoch postupujeme v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR, samozrejmou súčasťou je pravidelné zabezpečovanie hygieny a dezinfekcie v priestoroch Domov smútku. Pri účasti na pohrebnom obrade Vás prosíme o rešpektovanie pokynov zamestnancov pohrebných služieb, a to najmä z dôvodu predchádzania šírenia nákazy počas samotného obradu. Zároveň naša spoločnosť rešpektuje i všetky usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR v prípade úmrtia osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19.

Upozornenie

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 odporúčame zvážiť účasť širšej verejnosti priamo na pohrebnom obrade a kondolenciu pozostalým vzdať iným spôsobom.

V prípade účasti priamo na pohrebnom obrade odporúčame zvoliť formu kondolencie pozostalým podľa všeobecne odporúčaných hygienických zásad pre zamedzenie šírenia tohto prenosného ochorenia.

Ďakujeme za porozumenie

Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Prečo práve Pohrebné služby Myjava?

     Poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb je súčasťou portfólia spoločnosti Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. Tá má dlhoročné skúsenosti s organizáciou pohrebných obradov, prevádzkuje areály cintorínov a Domy smútku v Myjave a v mestskej časti Turá Lúka a ako oprávnená osoba zabezpečuje komplexné cintorínske služby. Pohrebné služby Myjava sú preto jedinou inštitúciou v meste, kde v ťažkých životných chvíľach vybavíte všetko potrebné na jednom mieste a za výhodnú cenu. Pohrebné služby Myjava vám ponúkajú profesionálny a citlivý prístup pri organizácii poslednej rozlúčky s vašim blízkym, organizáciu pohrebného obradu podľa vašich predstáv a želaní, prípravu hrobového miesta, zabezpečenie kremácie a doplnkové služby, ktoré majú uľahčiť tieto smútočné okamihy v našich životoch a spraviť ich dôstojnejšími. S dôverou sa na nás kedykoľvek obráťte na tel. čísle 0902 394 393.

Virtuálne cintoríny Myjava

Kontakt

Pohrebné služby Myjava
Nám. M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava

(budova Mestského úradu Myjava, 1. poschodie, číslo dverí 209)

Otváracie hodiny:

Pondelok- Streda: 8:00 - 16:00

Štvrtok - Piatok    : 7:00 - 15:00
Sobota - Nedeľa  : zatvorené

e-mail: pohrebnictvo@smmm.sk
tel.: +421 34 6907 204
NONSTOP: 0902 358 865