Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Tenisové kurty

Tenisové kurty sú situované v športovom areáli Myjava. K dispozícií sú dva kurty s antukovým povrchom, ktoré sú v prevádzke od apríla do októbra. Súčasťou areálu tenisových kurtov je i šatňa so sociálnym vybavením.

Tenisové kurty

Prevádzkové hodiny:

 • apríl, máj, september, október:
  • pracovné dni okrem pondelka 15:00 - 19:00 hod.;
  • dni voľna 10:00 - 19:00 hod.;
 • jún až august:
  • pracovné dni okrem pondelka 15:00 - 20:00 hod.;
  • dni voľna 10:00 - 20:00 hod.

Prenájom tenisových kurtov je možný tu.

Vstup na kurty mimo určených prevádzkových hodín je možné dohodnúť s prevádzkovateľom na tel. č. 0907 177 463.

Vstup a spôsobilosť využívať tenisové kurty z titulu zlého počasia alebo technického stavu povrchu ihriska posudzuje prevádzkovateľ.

Cenník

Zásady pre užívateľov tenisových kurtov v športovom areáli Myjava:

 • vstup na kurt pre hráčov je povolený výlučne vo vhodnej tenisovej obuvi a primeranom tenisovom oblečení;
 • pre ostatných užívateľov je vstup na kurt zakázaný v nevhodnej obuvi (kopačky, topánky na podpätkoch,...);
 • hráči sú po hre povinní do ukončenia hracieho času upraviť kurt – pozametať a očistiť čiary;
 • všetci užívatelia sú povinní šetriť zariadenia tenisových kurtov a dbať na poriadok a čistotu;
 • v priestoroch tenisových kurtov je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje, konzumovať potraviny, jazdiť na kolobežkách, bicykloch a podobne,  brať so sebou ostré predmety a sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a spôsobiť zranenia, preliezať a šplhať po oplotení. 

Prosíme Vás nevyrušujte svojim správaním ostatných hráčov.   

Prevádzkový poriadok tenisových kurtov.pdf (1.29 MB)