Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Pohrebné služby

U nás vybavíte všetko na jednom mieste.

Ak dôjde k úmrtiu, existuje celý rad vecí, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Bez ohľadu na deň či hodinu je naša pohrebná služba pripravená reagovať na Vaše potreby rýchlo, citlivo a zodpovedne. Našim hlavným cieľom je pomôcť Vám s celou prípravou a priebehom pohrebného obradu, doladiť všetky detaily podľa Vašich predstáv a preto zabezpečujeme kompletné služby, aby sme Vám smutné chvíle života podľa možnosti čo najviac uľahčili.

Ponúkame:

 • profesionálny prístup;
 • nonstop linku 24 hodín, 7 dní v týždni;
 • prevoz z domu, z patológie, nemocnice či zariadenia pre seniorov...;
 • vybavenie administratívnych náležitostí na jedno mieste (matrika, príspevok na pohreb, nájom za hrobové miesto a pod.);
 • obradnú sieň v Dome smútku na Myjave a v Dome smútku na Turej Lúke a kompletné zabezpečenie smútočného obradu;
 • vyhotovenie a vystavenie smútočného oznámenia;
 • zabezpečenie fotografii;
 • odvoz kvetinových darov k miestu pochovania;
 • obliekanie a úpravu zosnulého;
 • široký výber smútočných potrieb (rakvy, kríže, smútočné doplnky vo výhodných cenách);
 • vykonanie obradu s možnosťou výberu hudby podľa Vášho želania;
 • uloženie do hrobu alebo kremáciu s následným uložením urny.

V prípade potreby volajte nonstop službu 0902 394 393 alebo 0902 358 865.

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Výška príspevku je 79,67 €. Tento príspevok sa vypláca len raz a pozostalí si naň môžu nárokovať maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.