Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v športovom areáli Myjava. Toto ihrisko je určené na tréning a nácvik rôznych loptových hier ako sú napríklad futbal alebo volejbal a ostatných športových oddielov TJ Spartak Myjava. Na ihrisku je umelá tráva s pieskovým zásypom. 

Otváracie hodiny multifunkčného ihriska sú od pondelka do nedeľe od 8:00 do 20:00. Rezervácia je nutná vopred na mailovej adrese i.nevedalova@centrum.sk.

Zásady pre užívateľov multifunkčného ihriska v športovom areáli Myjava:

  • vstup na multifunkčné ihrisko je povolený výlučne vo vhodnej športovej obuvi;
  • všetci užívatelia sú povinní šetriť zariadenie multifunkčného ihriska a dbať na poriadok a čistotu;
  • športové oddiely a školy majú počas tréningov a vyučovania prednosť pri využívaní multifunkčného ihriska pred verejnosťou;
  • v priestoroch multifunkčného ihriska je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje, konzumovať potraviny, jazdiť na kolobežkách, bicykloch a podobne,  brať so sebou ostré predmety a sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a spôsobiť zranenia, preliezať mantinely. 

Multifunkčné ihrisko

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf (203.06 kB)

Cenník