Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Lesy

Cenník sortimentov surového dreva

Cenník je platný od 1.7.2022

Všeobecné ustanovenia

 • Ceny uvedené v cenníkoch platia pre predaj sortimentov surového dreva vyrobených podľa STN 480055 a STN 480056 z apríla 2007.
 • Ceny sú stavovené v € za 1 m3 surového dreva bez kôry, vyrobeného a meraného v kôre v parite EXW bez naloženia na dopravný prostriedok. Miesto predaja je miesto určené na expedíciu dreva OM v obvode Obecné lesy Turá Lúka.
 • Ceny sortimentov I.-III. kvalitatívnej triedy sú stanovené podľa hrúbkových tried (HT). Výrezy sú do HT zaradené na základe stredovej hrúbky výrezov meraných v kôre.
 • V kúpnych zmluvách je možné dohodnúť aj iné technické podmienky a stanoviť im zodpovedajúce ceny.

Prirážky a zrážky

Pri požiadavkách zákazníka odlišných od STN 480055 a STN 480056 z apríla 2007 sa k cenám účtujú nasledovné prirážky, zrážky:

 • Výrezy I., II., III. kvalitatívnej triedy - Pri individuálnom výbere územkových výrezov, resp. výbere rozmerov podľa požiadaviek odberateľa sa zvyšuje cenníková cena o prirážku 10%.
 • Výrezy I., II., III. kvalitatívnej triedy - Pri objednávke menovitých rozmerov zvyšujú sa cenníkové ceny o prirážku:
  • jeden rozmer o 10% (dĺžka alebo hrúbka),
  • dva rozmery o 20% (dĺžka aj hrúbka).
 • Pri požadovanom výbere kvality (III.A, III.B, III.C kvalitatívnej triedy) - Zvyšuje sa cenníkova cena o prirážku 10%.
 • Výrezy I., II., III. kvalitatívnej triedy - Ak odberateľ bude pri dodávke akceptovať určité kvalitatívne znaky nižšie ako uvádzajú STN 480005 a STN 480056 upraví sa cena o zrážku (hniloba, krivosť, točitosť, trhliny, sfarbenie) maximálne do celkovej sumárnej výšky 10%.

Ustanovenie o DPH

K cenám bude účtovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

Cenníky ku stiahnutiu:

Cenník

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4