Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Lesy

Lesný majetok vo vlastníctve mesta Myjava je zasadený do centrálnej a malebnej časti myjavskej pahorkatiny. Bol sformovaný výrazným spôsobom kopaničiarskym osídlením a s tým súvisiacim systémom hospodárenia nielen na poľnohospodárskych pôdach, ale aj na lesných pozemkoch.

Veľká časť myjavskej pahorkatiny bola odlesnená a následne vyklčovaná za účelom intenzívneho poľnohospodárskeho využívania ako napríklad na sejbu, pastvu alebo kosenie lúk. Vzhľadom na pôdne pomery, t. j. plytké pôdy zasadené na Bradlovom pásme vápencových hornín sčasti zasahujúce Vonkajšie flyšové pásmo, ovplyvnili nástup výraznej erózie.

Geologickým podložím sú vápence, pieskovce a zlepence. Na týchto často plytkých lesných pôdach vznikli spraše a hnedé lesné pôdy. V hrebeňových častiach vystupuje geologické podložie (materská hornina) až do najvrchnejších povrchových pôdnych častí. V dolinkách a na bázach svahov sa vytvára hlbšia a užívanejšia pôdna pokrývka, ktorá je v čase nedostatku zrážok intenzívne zamokrená. Takto definované lesné prostredie je veľmi náchylné na ekologickú destabilizáciu vplyvom klimatickej zmeny a nedostatku zrážok.

Lesný majetok sa skladá z niekoľkých častí. Centrálna a najucelenejšia časť je okolie chaty Lesanka. Ďalšia časť roztrúsená v malých lesných komplexoch sa nachádza v okolí Malejova, Kopísk a u Zimov. Celková výmera lesných pozemkov predstavuje približne 303 ha. Lesné porasty sú v prevažnej miere zaradené do 2. lesného vegetačného stupňa.

Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. prebrala užívacie práva k lesným pozemkom od mesta Myjava k 1. 1. 2021, pričom ako obhospodarovateľ lesných pozemkov sa rozhodla hospodáriť na svojich pozemkoch v zmysle princípov Prírode blízkeho hospodárenia. Tento lesnícky postup zlaďuje niekoľko ekologických stabilizačných princípov, ktoré zabezpečujú vysokú mieru stabilizácie lesného a prírodného prostredia. Výraznou mierou zvyšuje biodiverzity prírodného prostredia a tým ekologickú stabilitu daných porastov. Lesné pozemky slúžia hlavne na oddych občanov mesta Myjava a okolitých obcií. Produkcia dreva ako suroviny je druhoradá, slúži primárne pre potreby občanov mesta.

Správy o hospodárení:

Správa o hospodárení za rok 2021.pdf (1.46 MB)

 

Cenník

Kontakt

Prevádzky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30