Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Virtuálne cintoríny mesta Myjava

Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkom v období sviatkov.

Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Mesto Myjava má od septembra 2019 zverejnené cintoríny na internete v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálne cintoríny je evidencia hrobových miest mesta. Projekt bol realizovaný spoločnosťou TOPSET Solutions s. r. o.

Virtuálne cintoríny sú umiestnené na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese www.myjava.cintoriny.sk

Portál slúži nielen občanom mesta, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, pozrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícií sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.

Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 48 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať na každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych. Že takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná dokazujú desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórií a tradíciám pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď. z pera uznávanej odborníčky na parkové úpravy cintorínov.

Odkaz na sprístupnenie virtuálneho cintorína mesta Myjava nájdete vo forme linku v tomto príspevku. Prípadne po vstupe na web stránku mesta Myjava alebo Pohrebníctva Myjava kliknite na príslušný link alebo baner. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu: www.myjava.cintoriny.sk