Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Rady pre pozostalých

 

Čo robiť po úmrtí?

Pripravili sme pre Vás niekoľko stručných a užitočných informácii, ktoré Vám majú pomôcť zorientovať sa v ťažkej životnej situácii pri úmrtí Vášho blízkeho človeka.

V prípade, že bola obhliadajúcim lekárom nariadená pitva, nie sú pozostalí povinný zaobstarať pohreb u zazmluvnenej pohrebnej služby, ktorá realizuje prevoz na pitvu.

Úmrtie doma

 1. Bezodkladne treba kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie.
 2. Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná privolaný lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho.
 3. Následne treba kontaktovať pohrebnú službu (nonstop číslo 0902 358 865 alebo 0902 394 393, 0911 344 234) ohľadom prevozu zosnulého z domu do Domu smútku, do chladiaceho zariadenia.
 4. Ďalší postup pri zabezpečovaní pohrebného obradu a cintorínskych služieb (napr. výber rakvy, zabezpečenie termínu a obradnej siene, vybavenie pohrebných dokumentov) si pozostalí dohodnú individuálne s pohrebnou službou.

 

Úmrtie v nemocnici alebo v zariadení pre seniorov

 1. Pracovník zariadenia oznámi úmrtie a poskytne pozostalým informácie potrebné k prevozu zosnulého.
 2. Nasleduje kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0902 358 865 alebo 0902 394 393, 0911 344 234) pozostalými.
 3. Pohrebná služba zabezpečí prevoz zosnulého do Domu smútku, do chladiaceho zariadenia.
 4. Ďalší postup pri zabezpečovaní pohrebného obradu a cintorínskych služieb (napr. výber rakvy, zabezpečenie termínu a obradnej siene, vybavenie pohrebných dokumentov) si pozostalí dohodnú individuálne s pohrebnou službou.
 
Do kancelárie pohrebných služieb je potrebné priniesť:
 • Listy o prehliadke mŕtveho;
 • občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu;
 • fotografiu v papierovej, prípadne digitálnej podobe;
 • oblečenie pre zosnulého.