Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Pohrebné a cintorínske služby

Cenník služieb pohrebnej služby Správy majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Platný od 1.3.2019

P. č. Názov služby Cena v EUR DPH v EUR Cena s DPH
1 Administratívny príjem 20,00 4,00 24,00
2 Odloženie krycích dosiek 15,00 3,00 18,00
3 Uloženie krycích dosiek 15,00 3,00 18,00
4 Vykopanie hrobu 160cm x 205 cm x 80 cm 90,00 18,00 108,00
5 Vykopanie prehĺbeného hrobu 220 cm x 205 cm x 80 cm 110,00 22,00 132,00
6 Vykopanie detského hrobu 50,00 10,00 60,00
7 Chladenie za každý započatý deň 6,00 1,20 7,20
8 Uloženie zotletých ostatkov pod hrob 20,00 4,00 24,00
9 Zabezpečenie a organizácia pohrebného obradu podľa §8 ods. 3, písm. b) Zákona o pohrebníctve 525,00 105,00 630,00
9.a Zľava sa poskytuje z položky č. 9 pre pozostalých po občanoch s trvalým pobytom v meste Myjava a obcí podieľajúcich sa na rekonštrukcií DS Myjava vo výške 80% 420,00 84,00 504,00
10 Prenájom obradnej miestnosti a iných priestorov súvisiacich s vykonaním pohrebného obradu pre iných prevádzkovateľov pohrebných služieb 615,00 123,00 738,00
10.a Zľava sa poskytuje z položky č. 10 pre pozostalých po občanoch s trvalým pobytom v meste Myjava a obcí podieľajúcich sa na rekonštrukcií DS Myjava vo výške 68% 418,20 83,64 501,84
11 Príprava smútočného štítu 10,00 2,00 12,00
12 Reprodukovaná hudba 12,50 2,50 15,00
13 Organizátor pohrebu 15,00 3,00 18,00
14 Vystavenie smútočného oznámenia 2,50 0,50 3,00
15 Prepožičanie hrobového miesta do 120 cm na 12 rokov 12,50 2,50 15,00
16 Obnova užívania hrobového miesta do 120 cm spravidla na 10 rokov 12,50 2,50 15,00
17 Prepožičanie hrobového miesta nad 120 cm na 12 rokov 42,00 8,40 50,40
18 Obnova užívania hrobového miesta nad 120 cm spravidla na 10 rokov 35,00 7,00 42,00
19 Urnová schránka 50,00 10,00 60,00
20 Osadenie urnovej schránky 15,00 3,00 18,00
21 Prepožičanie miesta s urnovou schránkou na 10 rokov 20,00 4,00 24,00
22 Obnova užívania miesta s urnovou schránkou spravidla na 10 rokov 30,00 6,00 36,00
23 Príplatok za pohreb konaný v sobotu (deň pracovného voľna) 100,00 20,00 120,00
24 Exhumácia 416,67 83,33 500,00
25 Uloženie rakvy do hrobu 12,50 2,50 15,00
26 Uloženie rakvy do hrobky 25,00 5,00 30,00
27 Nosiči rakvy 32,50 6,50 39,00
28 Vymeranie hrobového miesta 10,00 2,00 12,00
29 Povolenie na výstavbu pomníka - vstup na cintoríny 10,00 2,00 12,00
30 Ozvučenie pri hrobe + hudba 10,00 2,00 12,00
31 Odvoz zeminy - hrob pri chodníku 10,00 2,00 12,00
32 Odvoz zeminy - ťažko prístupný terén 12,50 2,50 15,00
33 Doprava (eur/km) 0,50 0,10 0,60
34 Vývoz z domu, bytu (Myjava, Turá Lúka) 12,50 2,50 15,00
35 Vývoz z nemocnice, domova dôchodcov (Myjava) 12,50 2,50 15,00
36 Vývoz z domu, bytu (okolité obce) + cena za počet km 12,50 2,50 15,00
37 Vývoz po pracovnej dobe 12,50 2,50 15,00
38 Vývoz v sobotu, nedeľu a vo sviatok 20,00 4,00 24,00
39 Obliekanie, holenie, úprava 15,00 3,00 18,00
40 Uloženie zomrelého do rakvy 10,00 2,00 12,00
41 Odvoz k jame - Dolný cintorín Myjava 10,00 2,00 12,00
42 Odvoz k jame - Horný cintorín Myjava a cintorín Turá Lúka 10,00 2,00 12,00
43 Čakanie vozidla zo strany objednávateľa - za 15 min. 10,00 2,00 12,00
44 Cena rakvy (podľa výberu)      
45 Cena súpravy do rakvy (podľa výberu)      
46 Smútočná stuha - šerpa (podľa výberu)      
47 Betónovanie 12,50 2,50 15,00
48 Uloženie vencov a kytíc pri hrobe 7,50 1,50 9,00
49 Sprostredkovanie materiálu a služieb 2,50 0,50 3,00
50 Rečník smútočného obradu pre zomrelých občanov s trvalým pobytom mimo Mesta Myjava 41,67 8,33 50,00
51 Prepožičanie alebo obnova užívania dvoj a viac hrobov je násobkom základnej sadzby, položky č. 15, 16, 17, 18      
52 Kremácia - dospelý 137,50 27,50

165,00

53 Kremácia - dieťa 70,83 14,17 85,00
54 Sťažené práce (napr. kratšia jama, dvoje krycie dosky, osekávanie betónu) 15,00 3,00 18,00
55 Uloženie urny 12,50 2,50 15,00
56 Vykopanie hrobu pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod 33,33 6,67 40,00
57 Vybavenie náležitostí na matrike mimo mesta Myjava 10,00 2,00 12,00
58 Príprava smútočného štítu v digitálnej podobe (s jednou fotografiou) 12,50 2,50 15,00
59 Príprava smútočného štítu v digitálnej podobe do 5 fotografií 16,67 3,33 20,00
60 Príprava smútočného štítu v digitálnej podobe nad 5 fotografií (cena za každú ďalšiu fotografiu) 0,42 0,08 0,50

 

Cenník

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31