Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Pohrebné a cintorínske služby

Cenník služieb pohrebnej služby Správy majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Platný od 1.1.2024.

P. č. Názov služby Cena v EUR DPH v EUR Cena s DPH
1 Administratívny príjem 26,00 5,20 31,20
2 Odloženie krycích dosiek 20,00 4,00 24,00
3 Uloženie krycích dosiek 20,00 4,00 24,00
4 Vykopanie hrobu 160cm x 205 cm x 80 cm 117,00 23,40 140,40
5 Vykopanie prehĺbeného hrobu 220 cm x 205 cm x 80 cm 145,00 29,00 174,00
6 Vykopanie detského hrobu 65,00 13,00 78,00
7 Chladenie za každý započatý deň 8,25 1,65 9,90
8 Uloženie zotletých ostatkov pod hrob 25,00 5,00 30,00
9 Zabezpečenie a organizácia pohrebného obradu podľa §8 ods. 3, písm. b) Zákona o pohrebníctve 525,00 105,00 630,00
9.a Zľava sa poskytuje z položky č. 9 pre pozostalých po občanoch s trvalým pobytom v meste Myjava a obcí podieľajúcich sa na rekonštrukcií DS Myjava vo výške 80% 420,00 84,00 504,00
10 Prenájom obradnej miestnosti a iných priestorov súvisiacich s vykonaním pohrebného obradu pre iných prevádzkovateľov pohrebných služieb 615,00 123,00 738,00
10.a Zľava sa poskytuje z položky č. 10 pre pozostalých po občanoch s trvalým pobytom v meste Myjava a obcí podieľajúcich sa na rekonštrukcií DS Myjava vo výške 68% 418,20 83,64 501,84
11 Príprava smútočného štítu 14,00 2,80 16,80
12 Reprodukovaná hudba 15,00 3,00 18,00
13 Organizátor pohrebu 22,50 4,50 27,00
14 Vystavenie smútočného oznámenia 3,50 0,70 4,20
15 Prepožičanie hrobového miesta do 120 cm na 12 rokov 12,50 2,50 15,00
16 Obnova užívania hrobového miesta do 120 cm spravidla na 10 rokov 12,50 2,50 15,00
17 Prepožičanie hrobového miesta nad 120 cm na 12 rokov 42,00 8,40 50,40
18 Obnova užívania hrobového miesta nad 120 cm spravidla na 10 rokov 35,00 7,00 42,00
19 Urnová schránka 65,00 13,00 78,00
20 Osadenie urnovej schránky 20,00 4,00 24,00
21 Prepožičanie miesta s urnovou schránkou na 10 rokov 20,00 4,00 24,00
22 Obnova užívania miesta s urnovou schránkou spravidla na 10 rokov 30,00 6,00 36,00
23 Príplatok za pohreb konaný v sobotu (deň pracovného voľna) 135,00 27,00 162,00
24 Exhumácia 600,00 120,00 720,00
25 Uloženie rakvy do hrobu 20,00 4,00 24,00
26 Uloženie rakvy do hrobky 25,00 5,00 30,00
27 Nosiči rakvy 42,50 8,50 51,00
28 Vymeranie hrobového miesta 15,00 3,00 18,00
29 Povolenie na výstavbu pomníka - vstup na cintoríny 12,50 2,50 15,00
30 Ozvučenie pri hrobe + hudba 15,00 3,00 18,00
31 Odvoz zeminy - hrob pri chodníku 15,00 3,00 18,00
32 Odvoz zeminy - ťažko prístupný terén 18,75 3,75 22,50
33 Doprava (eur/km) 0,70 0,14 0,84
34 Vývoz z domu, bytu (Myjava, Turá Lúka) 20,00 4,00 24,00
35 Vývoz z nemocnice, domova dôchodcov (Myjava) 18,75 3,75 22,50
36 Vývoz z domu, bytu (okolité obce) + cena za počet km 22,50 4,50 27,00
37 Vývoz po pracovnej dobe 20,00 4,00 24,00
38 Vývoz v sobotu, nedeľu a vo sviatok 25,00 5,00 30,00
39 Obliekanie, holenie, úprava 20,00 4,00 24,00
40 Uloženie zomrelého do rakvy 15,00 3,00 18,00
41 Odvoz k jame - Dolný cintorín Myjava a cintorín Turá Lúka 15,00 3,00 18,00
42 Odvoz k jame - Horný cintorín Myjava 20,00 4,00 24,00
43 Čakanie vozidla zo strany objednávateľa - za 15 min. 15,00 3,00 18,00
44 Cena rakvy (podľa výberu)      
45 Cena súpravy do rakvy (podľa výberu)      
46 Smútočná stuha - šerpa (podľa výberu)      
47 Betónovanie 20,00 4,00 24,00
48 Uloženie vencov a kytíc pri hrobe 12,50 2,50 15,00
49 Sprostredkovanie materiálu a služieb 5,00 1,00 6,00
50 Rečník smútočného obradu pre zomrelých občanov s trvalým pobytom mimo Mesta Myjava 65,00 13,00 78,00
51 Prepožičanie alebo obnova užívania dvoj a viac hrobov je násobkom základnej sadzby, položky č. 15, 16, 17, 18      
52 Kremácia - dospelý 176,00 35,20

211,20

53 Kremácia - dieťa 95,00 19,00 114,00
54 Sťažené práce (napr. kratšia jama, dvoje krycie dosky, osekávanie betónu) 20,00 4,00 24,00
55 Uloženie urny 18,75 3,75 22,50
56 Vykopanie hrobu pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod 40,00 8,00 48,00
57 Vybavenie náležitostí na matrike mimo mesta Myjava 18,75 3,75 22,50
58 Príprava smútočného štítu v digitálnej podobe (s jednou fotografiou) 16,25 3,25 19,50
59 Príprava smútočného štítu v digitálnej podobe do 5 fotografií 20,00 4,00 24,00
60 Príprava smútočného štítu v digitálnej podobe nad 5 fotografií (cena za každú ďalšiu fotografiu) 0,50 0,10 0,60

Cenník

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2