U nás vybavíte všetko na jednom mieste.

Cintorínske služby


Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

    >     vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

    >     vykonanie exhumácie,
    >     vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
    >     správa pohrebiska,
    >     správa domu smútku,
    >     údržba komunikácií, zelene, osvetlenia, oplotenia a označenia na pohrebisku